Zgjidhni një vendndodhje në hartë, për tu futur në Tirana Virtual Tour 360.
Tirana

Tirana

Turi Virtual i Monumenteve të Tiranes

Projekti ka si synim reklamimin dhe promovimin e monumenteve të kulturës si dhe të thjeshtojë aksesin turistëve dhe qytetarëve duke i krijuar mundësinë e prekjes virtuale me audio, foto, video 360 GRADE të monumeteve dhe rrethinave.